BRANCH SECRETARIES

Slno

Title

Name

Designation

Branch

Mobile

Office

Residence

1

Com.

Muthukrishnan

JTO

Adyar

9486104347

24467960

24510602

2

Com.

Sriram L

SDE

Ambattur

9444384343

26250000

26584949

3

Com.

Ravichandran K

JTO

Anna Nagar

9444964655

26630123

24716373

4

Com.

5

Com.

Balakrishnan S

SDE

Inspection circle,Chennai

9445858858

22354556

24522658

6

Com.

Bhaskaran P

AGM

CGM Office

9486101940

26414222

22270144

7

Com.

Rajkumar D

JTO

Chengelpet

9445781666

27481000

27487102

8

Com.

Agilavani S

SDE

Chromepet / Tambaram

9444971010

22641111

22650022

9

Com.

Pradhabkumar S

JAO

EB

9445050509

25212552

26162696

10

Com.

Boobalan S

JAO

Flower Bazzar

9444244477

25340471

11

Com.

12

Com.

13

Com.

Thirunavukarasu D

JTO

GSM Flower Bazzar

9445018645

25394950

26281724

14

Com.

Jayanthi Gopalan

AGM

GSM R.K.Nagar

9444907374

24955918

24987374

15

Com.

Kalaiselvan R

JAO

Haddows Road

9444944499

28212095

22293284

16

Com.

Venkatesh G

SDE

K.K.Nagar

9444957273

24860016

24354499

17

Com.

Kumar S

SDE

Kalmandapam

9445147222

25979966

25979797

18

Com.

Selvam Kannappan

SDE

Kanchipuram

9444969888

27223800

27232400

19

Com.

Venugopal L

SDE

Kodambakkam

9444024751

23651234

22493009

20

Com.

Gopal Rao N

JTO

Madhavaram / Kellys

9445009095

26734100

26625919

21

Com.

Suresh Babu A K

JTO

Mambalam

9486108393

24348393

24330320

22 Com. Murugesan S SDE

Marketing

9444991119 28471119 28471119
23 Com. Chittibabu K JTO

St. Thomas Mount & Raj Bhavan

9445613939 22352496 22533939
24 Com. Kamal JTO

Tiruvallur

9445019319 27660400